nguyễn thị liên tâm

 

 

 

NÚI ĐỒI MƯỜNG HỊCH VỌNG TIẾNG THƠ


Rượu Mai Hạ
Nồng nàn hương lá
Men ủ ngày, men ủ đêm cho ai say nghiêng ngả
Người ơi!
Thấp thoáng điệu x̣e Chiền Hạ chơi vơi

Nào! Ta cạn cùng nhau chén Mai Hịch đi thôi.
Rồi thả bước ra ḍng Xia suối bản.
Anh sẽ đưa em lên bè, xuôi mảng
Soi gương. Chạm bóng nước. Bồi hồi.

Bảng lảng sương mai,
Cọp Mường Hịch như trêu ngươi
Bỗng nhớ thưở Quang Dũng làm thơ
tạc tượng đoàn quân Tây tiến
Ngày xưa ấy, có đôi mắt nào lúng liếng?
Cho ai mơ “Hà Nội dáng Kiều thơm”?.*

Mùa thu đă rất xa
Mùa thu vẫn ngát hương
Thương sao là thương!
“Tây tiến đoàn quân không mọc tóc”*
Về đây! Về đây!
Ta nghe đất trời đồng vọng
Mường Hịch cuối thu. Lá không nở trở vàng.

Thung lũng sương giăng.
Núi tiếp núi. Thênh thang.
Cỏ nội hoa dồng.
Sao vấn vương tôi quá?
Sao bỗng thấy yêu bản Mường chi lạ!
Này bản Lác - Mai Châu. Này Chiền - Mai Hạ
Khiến tôi say, quên cả lối về
Mộc mạc t́nh.
Ôi mấy nẻo sơn khê…

 

 

Nguyễn Thị Liên Tâm

 


*Thơ Quang Dũng
 

 

 

art2all.net