nguyễn thị liên tâm

 

 

 

PHAN THIẾT MỘT THỜI ÁO TRẮNG

Cầu Quan gió. Lộng tà áo trắng
Thơ ngây trường con gái. Đồi cao.
Ḍng sông nắng. Đôi bờ tỏa nắng
Lầu Nước cười, mộng với chiêm bao

Đường Hải Thượng Lăn Ông ngập lá
Hàng cây già trút bỏ cỗi cằn
Mùa thu đứng trông vời phố sá
Mơ hoàng hoa, nhà mấy mươi căn*

Lầu Lục giác giữa Vườn tuổi trẻ
Cứ bời bời nhớ chuyện ngày xưa
Cứ thương nhớ những mùa đi khe khẽ
Cho hạ về cánh phượng đong đưa

Nhớ bài hát "Ngày xưa Hoàng thị”**
Ríu bước chân qua phố Nguyễn Hoàng
Em nón lá tan trường e lệ
Có ǵ không mà mắt cứ tơ vương

O guốc mộc cứ đi lộc cộc
Đế sứt rồi, ai đóng dùm cho?
Có xe đạp kèm theo, mời mọc
Chiều đă chiều, tôi chở giúp O.

Sao cứ nhớ Trường Phan yêu dấu?
Áo ai bay, rợp trắng sân trường
Nhớ. Nhớ lắm những dại khờ thơ ấu
Dẫu xa rồi, vẫn cứ vấn vương.

Nguyễn thị Liên Tâm

 

 

* Phố 30 căn đường Hải Thượng Lăn Ông Phan Thiết.
** Bài hát Ngày xưa Hoàng Thị, thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc.


 

art2all.net