nguyễn thị lin tm

 

 

 

RT RƯỢU VO ĐMLy rượu đầy. Nước mắt.
Mưa đm lạnh ngắt
Ly rượu say. Trn mp mi người
Sao bỗng nhin thm cất tiếng cười?

Di mng muội. Ngắn hoang đng.
Trầm mặc tnh tang. Cao vang lnh lt
No, cạn ly ngọt sớt
Nhắm tt mắt. Bung một tiếng. Kh
Nghe hơi cay. Dậy đắng men say

Phất phơ dưới nguyệt. o em bay.
Trắng ngả nghing. M đầy ảo ảnh
Tay run run, chạm đm thần thnh
Trt cạn nỗi thuyền quyn
Nghe day dứt một lời nguyền!.

Đn so dy. Lai lng cung thương
Vang tấu khc từ qui hoi cổ
Rượu lunh loang. Say đm di chao đổ
Bng em nghing tận nguyệt cung Hằng
Ly ty, vật vờ.
Ta, ch Cuội mi giỡn trăng.

 

 

Nguỹn thị Lin Tm
 

art2all.net