nguyễn thị lin tm

 

 

 

THNG BẢY MƯA NGU

ng trời giấu nắng ở đu
Để cho thng bảy mưa ngu ngậm ngi
Ngưu Lang, Chức Nữ la đi
Cũng như ti với một người ti yu

Chiều t bng đổ liu xiu
Thẫn thờ ti bước quạnh hiu một mnh
Ngẩng đầu van với cao xanh
Xin cho ti gặp bng hnh của ti

Sng x cho đất bi bồi
Đời x ti mi cột ti với nng
By giờ lỡ chuyến đ ngang
Cho thuyền xa bến, cho nng xa ti

Nguyễn Thị Lin Tm

 

 

art2all.net