nguyễn thị lin tm

 

 

THIN KIM V PHẤN THỔ

Ru con mẹ thường ht
Tiền ti như phấn thổ
Nhn nghĩa tựa thin kim

Nghe thao thiết nỗi niềm

Bạc đầu con vẫn nhớ
Ba chiu chắt ma mng
Nng niu từng hạt lp
Cho con hồng gt chn

Con lạc vo ci nhớ
Ba chm vo ci qun
C g như u uất
Cứ rơi xuống bn thềm

Tiền ti như phấn thổ
Sao cứ mi đi tm
Xt xa người dưới mộ
Đu rồi ni thin kim?

Nguyễn Thị Lin Tm

 

art2all.net