nguyễn thị liên tâm

 

 

 

THUNG THĂNG CỎ NGUYỆT,

                              NHU M̀ SƯƠNG MAI


Cơi người như sóng. Lênh đênh
Thôi đành ôm lấy chênh vênh. Cuộc ngày.
Hư không bờn bợt chân mây
Lắt la lắt lẻo. Vơi đầy chốn vui

Th́ thôi. Bán cái ngậm ngùi
Mua vào nỗi nhớ. Ngược xuôi với t́nh
Ta về. Vớt bọt phù sinh
Ta đi. Thả hết phận ḿnh cho trăng.

Th́ thôi. Mỏng dính áo khăn.

Đêm tương tư.
Lại ăn năn,
Lại buồn.
Yêu Người một thuở. Thắt - Buông.
Yêu Người môt thuở. Cuống cuồng. Mê - Si


Này chim. Vỗ cánh thiên di.
Thung thăng cỏ nguyệt. Nhu ḿ sương mai
Ta về. Nhặt cánh hồng phai
Ủ vào tóc rối. Cho dài đêm xanh.

 

Nguyễn thị Liên Tâm

 

 

~~0)0(0~~

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc nền mp3:

THUNG THĂNG CỎ NGUYỆT, NHU M̀ SƯƠNG MAI

 

Thơ Nguyễn thị Liên Tâm

Nhạc Mộc Thiêng

 


 

 

art2all.net