nguyễn thị liên tâm

 

 

 

THUYỀN TRĂNG


Trăng vàng rải xuống sông vàng
Lững lờ một dải, thuyền nan xuôi ḍng
Có người ở bên này sông
Đêm ngày tơ tưởng nhớ mong vơi đầy
Thuyền ơi! có cập bến này
Cho ta mộng mị, tỉnh say trăng rằm
 

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

 

 

  

art2all.net