nguyễn thị liên tâm

 

 

 

TÍM ĐẪM HOÀNG HÔN


Làm sao
níu được chiều kia
Cho trời
đừng đổ đầm đ́a
hoàng hôn
Phủi tay,
quẳng hết bồn chồn
Nào hay
gánh cả dại khôn
một đời.

Nguyễn thị Liên Tâm

 

 

 

art2all.net