nguyễn thị lin tm

 

 

 

VẦN THƠ GỬI ĐẠM TIN

Nguyễn Thị Lin Tm


Tay tin thảo một vần thơ
Gửi người đu đ vật vờ khi hương
Anh linh nắm đất bn đường
Nhỏ nhoi, hiu quạnh, buồn vương vấn Kiều

Xt cho thn gi mỹ miều
Cung thương no nuột, sớm chiều đn ca
Sng tnh khe mắt thu ba
Bao người đưa đn lượt l chiếu chăn

Thương ai trt bẻ vầng trăng
Đm di lắm nỗi i n chn chường
Ti hoa, tai họa kh lường
Rụng rời vc ngọc, v thường nẻo my

 

 

art2all.net