L Quang Hon

 

 

Chiếc xe lửa - Giấc mơ

 Chiếc xe lửa ...
được kểt bằng những ngọn đn với
nhiều mu sắc
Trong đm Ging sinh
Trước sn nh người hng xm
gốc Mễ ty cơ ...
i những chuyến xe lửa ...
Liệu c chở được những ước mơ v
ti ?
Từ tương lai ngược về mọi miền
qu khứ
những bạn b thn quen
những người tnh dấu yu
Dọc theo những sn ga cuộc đời
Những chuyến đi ... vo những giấc mơ
d chỉ l mơ m sao qu kh ...
chuyến xe lửa v cuộc đời ...
Trong cuộc hnh trnh
về miền hư v !

L Quang Hon


 

art2all. net