L Quang Hon

 

 

MA THU ĐI TM


 

 


 

Vng thu một chn chơi vơi
Nửa chia cho gi nửa chia cho người
Vng thu chn nữa mềm mi
Chn say chn tỉnh ai người tri m


L quang Hon


 

art2all. net