L Quang Hon

 

 

NHỊP RUMBA ...
 

 

Vẫn con đường cũ
Vẫn l đỏ như năm xưa
Tiếng ca mượt m

người ca sĩ một thuở ...
Besame Mucho
nhịp Rumba trầm bổng ...
Hồn ướt hơn
một cơn mưa
nhớ mi về
những người cũ
Giờ ở đu ?

L quang Hon


 

art2all. net