L Quang Hon

 

 

Ở BN NY

Ở bn ny ...
Tuyết vẫn cn rơi
D cy cối c vẻ như đang hồi sinh
sau những ngy ngủ đng ...
Ti cũng đ trải qua những ngy ngủ đng ...
Ở một nơi no đ miền bắc ... Talahasee ... Georgia ...Alabama ...
Vn ... vn ... v vn vn ...
Khng phải l ti đang gọi tn em đu nh ...
Coi chừng " b ci nhầm"
Em lại cu với ti th khổ ...
Những ngy ny miền bắc rất lạnh
Ti cũng đang cng đy ...
Hy đến bn ti v lm cho ti tan chảy
bằng những nụ hn, những vng tay ấm cng ...
Chng ta sẽ ha nhập vo nhau ...
Bi ton cộng bậc tiểu học bỗng dưng sai bt một cch kỳ cục,
một cộng một bằng một ( 1+1=1)
...
Z r !
Về chỗ ... chp phạt một trăm lần
Ti yu em ... v ti thm được chp phạt !

 

L Quang Hon 

art2all. net