L Quang Hon

 

 

 

 

TRONG ĐI MẮT ...

Trong đi mắt của g si tnh ...
C gi nho nhoẹt cng những giọt mưa
Hắn ngồi đy ho cng bng tối
Khung knh xe phủ mu sương muối
Con đường pha trước qu mng lung
Những chiếc xe chở đầy qu khứ
Đang dần tri về pha lng qun !

 

 

L Quang Hon 

art2all. net