Lư Quang Hoàn

 

 

 

 

VIẾT

Tôi chỉ là người viết nhăng viết cuội
Làm những chuyện lu bu cho qua tháng đoạn ngày
Lăng nhăng cùng những mối t́nh vớ vẩn ...
Để lấp đầy một linh hồn lơ láo cơi trần gian !

 

Lư Quang Hoàn
 

art2all. net