Mai Hoi Thu

 

NHẠC :

 

CN LẠI NỖI ĐAU

GIỌT SẦU TƯƠNG TƯ

MỜI BẠN VỀ THĂM QUẢNG TRỊ DẤU YU

 

 

THƠ :

 

CHM THƠ #1    ;    CHM THƠ #2     ;    CHM THƠ #3

CHM THƠ #4    ;     CHM THƠ #5    ;   CHM THƠ #6

CHM THƠ #7    ;      CHM THƠ #8     ;    CHM THƠ #9

CHM THƠ #10   ;   CHM THƠ #11   ;   CHM THƠ #12

CHM THƠ #13   ;   CHM THƠ #14   ;   CHM THƠ #15

CHM THƠ #16   ;   CHM THƠ #17   ;   CHM THƠ #18

CHM THƠ #19   ;   CHM THƠ #20   ;   CHM THƠ #21

CHM THƠ #22

 

 

CHM THƠ ĐƯỜNG #1   ;   CHM THƠ ĐƯỜNG #2

CHM THƠ ĐƯỜNG #3   ;   CHM THƠ ĐƯỜNG #4

CHM THƠ ĐƯỜNG #5   ;   CHM THƠ ĐƯỜNG #6

CHM THƠ ĐƯỜNG #7   ;   CHM THƠ ĐƯỜNG #8

 

 

CN VƯƠNG BNG NGƯỜI

ĐẠI LỄ CUNG NGHINH PHẬT NGỌC

ĐN XUN - MỪNG XUN - VUI XUN 2012

CHC XUN - Đ MẤY XUN RỒI - ĐẦU NĂM ƯỚC NGUYỆN

KHAI BT MỪNG XUN

KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG

MỘNG TRĂM NĂM

TAN THEO KHI MY

TRẮNG TRỜI O TANG

XT XA

 

 

THƠ PHỔ NHẠC :

 

ANH ĐI RỒI (nhạc Lynh Phương)

BI THƠ TNH DANG DỞ ( nhạc Lynh Phương)

BIỂN V TI (nhạc Lynh Phương)

C AI CNG VỚI TA SAY ( nhạc Mộc Thing)

DẠI KHỜ ( Bi Quang n)

Đ LẠT - LỜI CUỐI CHO CUỘC TNH

ĐM NGUYỆT CẦM (nhạc Lynh Phương)

ĐƯỜNG VỀ XỨ HUẾ (nhạc Lynh Phương)

GIỌT MƯA XUN ( nhạc Nguyễn Văn Thơ)

HY UỐNG ĐI (nhạc Lynh Phương)

HỒN VIỄN XỨ XA XĂM (nhạc Vĩnh Điện)

LẠC LOI MỘT KIẾP DU HOANG ( Vĩnh Điện)

LỜI CUỐI CHO CUỘC TNH (nhạc Lynh Phương)

LỜI CUỐI CHO CUỘC TNH (nhạc Vũ Đức Nghim)

LỜI TNH CUỐI (nhạc Nguyễn văn Thơ)

MAI TI XA EM ( nhạc Lynh Phương + Ng Cn Chiếu)

MỘT SỚM THU VỀ (nhạc Lynh Phương)

NGY VỀ (nhạc Nguyễn thị Ngọc Diễm v Vĩnh Điện)

NHỚ HUẾ (nhạc V Cng Din)

NỖI SẦU CN LẠI (nhạc Kh Kinh Kha)

RỒI MAI ĐỜI CHIA XA ( nhạc Mỹ Mỹ)

THỔN THỨC (nhạc Kh Kinh Kha)

THUYỀN TNH (nhạc Mộc Thing)

TM EM (nhạc Lynh Phương)

TM VỀ ( Vĩnh Điện)

TNH ĐIN ( nhạc Nguyễn Văn Thơ)

V VỌNG

XA RỒI THU H NỘI ( Trần Thanh Nga)

XIN MỘT LẦN YU (nhạc Vĩnh Điện)

XIN MỘT LẦN YU ( nhạc Mộc Thing)

XT XA (nhạc Nguyễn Văn Thơ)

XT XA ( nhạc Trịnh Thy Mỹ)

 

 

THƠ DIỄN NGM :

 

ANH ĐI RỒI

CHN RƯỢU ĐỜI

CHT TNH GỞI  LẠI

C AI CNG VỚI TA SAY

DẠI KHỜ

ĐM

ĐM NGUYỆT CẦM

ĐM SAIGON

ĐỘC HNH

GIỌT SẦU

HỒN ĐIN

KHT VỌNG

LỜI CUỐI CHO CUỘC TNH

MAI TI XA EM

MỘNG TRĂM NĂM

MỘT SỚM THU VỀ

MƯA THNG CHẠP

NGẬM NGI

NHỚ HUẾ

NHỚ MA THU H NỘI

THẾ VẪN CN CHƯA ĐỦ

THUYỀN TNH

TNH ĐIN

TRẮNG TRỜI O TANG

TI  SỢ  LẮM RỒI

TƯỞNG RẰNG ANH Đ VỀ THĂM

ƯỚC MUỐN

XIN MỘT LẦN YU

XUN SẦU

XUN SẦU ( HỒNG VN NGM)

XUN THA HƯƠNG

 

 

art2all.net