Motthoi

 

 

TRNG NGNG

Chờ hạ về đy sắc đổi thay
Rừng xưa trng ngng đ bao ngy
Thương qu xt dạ ... say rồi uống
Nhớ nước đau lng ...uống lại say
Tiếng nhạc thở than đời biệt xứ
Lời thơ ai on cảnh t đy
Trời lm ging bo đnh cm nn
Cy đứng sững sờ...gi xoy lay !

May. 21st. 2012

 

--oo))((oo--

 

 

ƯỚC MƠ 

Lữ thứ canh tn- giở giấc mơ... 
Người đi năm thng vẫn mong chờ 
L vng bin ải... hoi nhung nhớ 
My tm chn trời... mi ngẫn ngơ 
Bng dng người xưa chm su thẳm 
Ảnh hnh qu cũ khuất xa mờ 
Một mai nắng ấm ta về lại 
m cả khung trời của tuổi thơ !. 

July.27th. 2012 
 

--oo))((oo--

 

 

MỘNG

 

Lng mi u buồn - nhớ dng ai

Nụ hn ngy cũ vấn vương hoi

Chiều bung nghing ng cung sầu đắng

Đm xuống mơ hồ chn rượu cay

Viễn xứ chờ mong ... trời đất rộng

Dặm ngn ngng đợi... thng năm di

Đi bờ cch biệt, đời hai lối

Mộng vẫn theo về... nỗi đắm say !.

 

Aug.8th. 2012

 

--oo))((oo--

 

art2all.net