Motthoi

 

 


GẶP LẠI C LNG GIỀNG

Từ dạo nh bn nhuộm pho hồng
Bướm ong dậu cũ mắt chờ trng
Hng cy trước ng...vng hoang dại
Vườn cc sau h...khoảng trống khng
Kẻ ở nơi đy ...mi đắng ngắt
Người đi chốn ấy...m thơm nồng
Ngy về gặp lại c hng xm
Chẳng biết thuyền cn nhớ bến sng?


Aug. 18TH. 2015
Motthoi

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net