Motthoi

 

 

NHỚ QU

Ba bảy năm rồi mi nổi tri
Đường về cố quận qu xa xi
Qu hương mờ khuất...lng kh ho
Cố nu my trời...thương nhớ thi !

Thong chốc gi sương đ cuối đời
Đm ngy mong ước khắp nơi nơi
o cơm no đủ, tnh đầm ấm
Chỉ thấy dn tnh...rch tả tơi !

Muốn ni nhưng sao mi nghẹn lời
Bạo quyền man tr lắm Người ơi
Cướp nh, cướp đất, bao tan tc
Biết đến khi no mới thảnh thơi !

May. 14th. 2012
motthoi

 

art2all.net