Motthoi

 

 


THĂM HỎI

Em về bến ấy nước su nng
Vội v lm chi chuyện lấy chồng
Dậu trc vườn xưa...kh ho đợi
Hng cy lối cũ...mỏi mn trng
Cnh mai trước ng lười ra nụ
Nhnh mận sau nh biếng trổ bng
Gởi gi ngn đưa lời nhắn hỏi
Em về bến ấy...nước su , nng?.


Aug.19TH.2015
Motthoi

 

 

 

 

art2all.net