Motthoi

 


VẸN THỀ

Thương nhớ Người ơi tm cả đồi
Trng theo con nước chảy về xui
C đơn rơi rụng thnh từng giọt
Thấm ướt lng ta ...gi buốt rồi !.

Anh vẫn chờ trăng m ả về
Hương tnh thơm ngt tỏa đ m
Đm thanh hai đứa du vo mộng
Mơ ước giao bi ...đ vẹn thề .

motthoi
Virginia, May. 23rd 2012


 

 

art2all.net