ngô thiên thu

 

 

 

Tản mạn về làng Lựu Bảo ...

 

Tượng Phật Chămpa ở chùa Thành Trung

                           và phong cách Amaravati

 

 

 

 thơ:

 

Bài thơ về chiếc lá

 

Cơi Đạm Tiên

 

Cơi Đạm Tiên ( nhạc Mộc Thiêng)

 

Giọt đàn cuối cùngp>

 

Giữa trời xưa

 

Một ḿnh

 

Mừng sinh nhật 4-7

 

 

 

 

chân trần

art2all.net