Ngưng Thu


CHIỀU SƯƠNG MỜ Đ LẠT
 


Langbiang
chiều lưng đồi gi thoảng
ngn thng xanh vi vt
gọi thu về
c sợi nắng
len vo khăn cổ ấm
lng khch nhn sơn nữ
chợt mi m

Thu đ vo ma ?
nghe chiều gi l th
d quỳ vươn tay
nu mời trang du tử
c vần thơ
rớt vo ni gi
ngủ
mắt mơ mng
hoa phủ lối thin thai

Đ Lạt sương mờ
m hoặc bước chn ai
rượu cần đưa
vt cong hồn ni thẳm
thung lũng xanh
sng vờn my cnh mỏng
thu chập chờn bay
vng giấc mơ thanh

Đ Lạt sương buồn
... thơ thẩn nhớ anh

NGƯNG THU
 

art2all.net