Ngưng Thu


 

ĐM CNH GI KHT MA RONG LẠC
 
Ta ngồi đếm
hạt buồn rơi hin trước
trong x bếp, con mo lười nằm nghe giọt chiều ngn nhớ khc heo may
cơn gi rỗng
lạnh la trăng khuất lấp
dng thu về đan kn sợi mưa bay.
 
Bn kia ro c g ngốc vờ say
trong cơn men khng mu
chếnh chong
tiếng ghi ta trầm bung
lng mạn
đnh thức vừa kỷ niệm xưa qun.
 
L mu thu vng nhẹ lướt m m
lời tnh ru vụng về
khoảng vắng
hương xưa quyện mi chiều
tĩnh lặng
sợi tc chuyển mu
my gợn sng hong hn
 
Cuộc đời buồn
chảy tựa dng sng
xui ngược bến con thuyền đau r
đm cnh gi kht ma
rong lạc
ngy mơ pha chn trời
nắng khỏa dng thu.
 
 

NGƯNG THU


 

art2all.net