Ngưng Thu


 

DỰ CẢM


Đm qua anh ngồi đếm những giấc mơ
sng nay giấc mơ chui xuống đất
phiến mi em rực son hồng
anh viết mỗi cu thơ quay quắt ưu phiền
con dế buồn cuốn ru
yn lặng nhn
gi tiễn ma theo chn trời vắng

Đm cỏ xanh buồn lặng
cớ sao ma thu khng hiểu
cọng cỏ dự cảm mnh bị lừa
con su chiếu vẫn cuộn trn
rất xưa

Anh
như thơ buồn
bng quơ dự cảm ma thu
một chiều lơ mơ gi
thả lỏng hồn min man cỏ
nhẩm ma qua những ngn tay th
giật mnh nghe
tc trắng
nắng x bồ.

NGƯNG THU

 
 

 

art2all.net