Ngưng Thu


 

HAO GẦY NGÀN XANH


Lội vào kí ức ngàn xanh
đi t́m dĩ văng một nhành
là em
bước ngang mùa lá êm đềm
thôi chiều
ta nhặt tóc mềm vào thu
gót sen hờ hững
mặc dù
lối về c̣n mọng
mơ du độc hành
đỉnh đêm màu khói
tật nguyền
ta về
âm vọng
đau
miền gối chăn
th́ đành dâng hiến lặng câm
thả vào nỗi nhớ
ngàn trăm tiếng buồn
nhị tỳ ngân khúc chiều buông
ngân lời vô vọng qua truông gió đầy
ái ân
ân ái
bao ngày
trôi vào kí ức hao gầy
ngàn xanh

Ngưng thu

 

art2all.net