Ngưng Thu

 

KHÓC TỐ NHƯ

Trăng vàng đổ bóng thơ ngây
khóc người xưa dưới ngàn mây đưa và...

Nhớ Kiều ôm hận xưa xa
Đạm Tiên tự thuở trăng ngà mông lung

Huyền cầm ngân khúc lưng chừng
Nguyễn Du thương phận t́nh chung má đào

Ngày đưa ngày với xác xao
Tố Như ngài ấy tự bao nỗi niềm.

T́m đâu một thoáng an nhiên
Vần thơ đau đă mấy thiên thu buồn

Tố Như ơi hỡi ngọn nguồn
Từ đâu gieo phận hát tuồng hỡi ai ?

Ngưng thu

 

art2all.net