Ngưng Thu


 

LỜI KHỜ KHẠO MÙA THU

Ngày khô
đêm cũng khô rồi
cỏ lau gió phất phơ đồi tâm xanh
biển khua ngọn sóng
đau ghành
mỏi ḷng cát
dưới trăng vành vạnh cao

Ngày khô
ngày có nôn nao ?
đêm khô
đêm vẫn th́ thào lời yêu ?
mùa thu ngưng đă bao chiều
ghé thăm núi hỏi
núi nhiều trở trăn
trên ngàn
cánh gió bâng khuâng
bên đời
con trốt xoay vần đinh ninh
mùa thu dẫu có lung linh
cũng đành chiếc lá ngậm thinh mà vàng

Ngày khô
ngày cũng chiều tàn
đêm khô
đêm cởi mộng loang lênh ngày
trả thu
những khạo khờ này
trả người
ngọn cỏ lau bay xẩm chiều .

NGƯNG THU

 

art2all.net