Ngưng Thu


 

NƠI THIN ĐƯỜNG CỎ MỌC
 
Hẹn nhau, hẹn nhau... thin đường cỏ mọc
Vời thương ngy sau, my vờn trn tc.
 
Cuộc tnh ra đi... bn bờ hoang mộng
Một cnh đm sa đầm thơ trăng lộng.
 
Ta về ci mặt nghe hồn tang thương
Nhnh xun ngy cũ rụng rơi cuối đường.
 
Mu thu ho đ lạnh từng cơn m
Gin kh chiếc l, đất kia tm về.
 
Người qua thềm mộng, gieo ma chơi vơi
Ta m ngy vọng tnh ca khng lời.
 
Thi đnh hẹn nhau thin đường cỏ mọc
Biết c cn nhau, my vờn trắng tc.
 
 

NGƯNG THU


 

art2all.net