Ngưng Thu


TA NGỒI HỚP GI M SAY

Ta ngồi
rt gi vo ly
Đưa ln mi
nhấp...
...nhm nhi ma vng
Say ...
ta say khc chiều tn
Gi đời trong mảnh thời gian đổi mu
Đem tn phai đổ lũng su
Vớt ln cht nh trăng nhu lm thơ
Ta ngồi
rt gi vo mơ
Hụp h ta lội...
...đu bờ nin thanh ???
Phong linh vọng tiếng lanh canh
Đm thu vợi nốt nhạc mnh thắt the
Ta ngồi hớp ngọn gi qu
Say ...
như uống đ một gh thu lơi...

NGƯNG THU

 

art2all.net