Ngưng Thu


 

THI ĐỪNG SUY ĐỘNG
 

Mu thng mới
rực hồng trn đỉnh nhớ
guốc thời gian g nhịp xuống lun thường
cao vi vọi
đm trời cao chắc thấy
mặt đất dường thấp thong khc luỵ ương.

Mơ lặng biển
sng thi đừng suy động
bờ ct cong
thm thẩm khc niệm cầu
vầng my l ch rơi vo huyễn hoặc
giọt thương no
giữa hun ht đm su.

Nghe từ đất
bước chn như rộn r
nghe từ xanh cao
thẳm khc yu thương
mầm xun nở
my cười giăng V Gin*
kệ đường trần
thung vắng
nắng mơ sương.

Ngưng Thu


* Địa ngục V Gin

 

art2all.net