Ngưng Thu
 


Tưởng rằng
Người bỏ ta đi
Như mây
như gió
như khi người là ...
cánh chim rong ruổi trời xa
ngập ngừng bay
giữa ta bà
lăng quên


Cũng v́…
thương một cái tên
âm thầm nhai nỗi buồn tênh
riêng ḿnh
Cũng v́
ôm…
một chữ t́nh
Mà nghe âm vọng
phiêu linh cơi nào

Đang chiều …
cứ ngỡ chiêm bao
Là hư ?
Là thực ?
Mà sao tưởng là …

Ngưng Thu


 

art2all.net