NGUYỄN AN BNH

 

 

Trn đường từ Qui Nhơn, Ph Yn về ngang ni T Dn-Phan Thiết mưa như trt nước, bỗng nhớ đến nh văn Y Uyn chết trận tại nơi nầy năm 1969.


 

Y Uyn, Nora, T Dn, 1969 ( nguồn: sangtao.org )

 


T DN
*Tưởng nhớ nh văn Y Uyn

T Dn, T Dn mưa như trt
Xe qua cứ ngỡ vo đất Thục
Sạn đạo chn chn người khng về
Mu tưới đầm đa trn ngọn bt.

Ngựa ta giật mnh kinh tiếng c
Tượng đ đầu non trn mưa lũ
M mịt đất trời đu Qu nh
Bo kh  lốc tan tnh mun th.

My xm vờn quanh đn đầu ni
Đạn cối pho bầy đu trận cuối
Mật khu bn kia cuộc hnh qun
Người bỏ cuộc chơi cng ct bụi.

T Dn, T Dn mưa như trt
Tiễn một người đi vo đất Thục
Phương Nam một mnh ta quay về
Dưới tn cy rừng đầy l mục.


*Hm Thuận Bắc, 14/10/2020

 

NGUYỄN AN BNH
 

______________________________________
 

: Tn cc tc phẩm của nh văn Y Uyn.


 

~~oOo~~

 

art2all.net