NGUYỄN AN B̀NH
 

 

BAY THEO DẤU BỒ CÔNG ANH

  

Bay đi vào cơi vô cùng
Bồ công anh trắng - ngh́n trùng mỏng manh
Ngày xuân chín đỏ trên cành
Chim quyên xuống đất - chưa đành vội xa.

Lên đồi xuống núi t́m hoa
Cánh phong du lạc - thịt da c̣n nồng
U hoài ngọn sóng mênh mông
T́nh xuân qua giấc mơ hồng c̣n thơm.

Bay cùng hạc nội chim ngàn
Mùa xuân phơi áo lụa vàng đợi ai
Hạt mưa phùn - phớt hiên ngoài
Người theo cánh bướm lạc bay phương nào.

Lên ngàn xuống thác t́m nhau
Gừng thôi muối mặn – ngải đau vết trầm
Người từ rũ áo trăm năm
Đâu hay phương phấn đă tàn xuân xanh.

Bay về đâu – Bồ Công Anh
Tơ trời ai dệt mong manh sợi t́nh
Đêm chờ thắp gọi b́nh minh
Hàng cây se lạnh – trốn t́nh phù hư.

T́nh lăn theo cánh phong du
Lăn ṃn dốc sáng – lăn mù sương mai
Tầm xuân thuở ấy đă phai
Tôi về chợt ngẩn ngơ hoài - áo em.

 

NGUYỄN AN B̀NH

 

 

art2all.net