NGUYỄN AN B̀NH
 

 

ĐI QUA CƠI NGƯỜI
 Đàn chim thả sợi tơ trời
Mở trang kinh sử kiếp người như mây
Phiêu bồng hạt nắng hiên tây
T́m đâu cuộc lữ mà bày tiệc vui.

Sương lóng lánh – Hạt ngọc trời
Sớm mai đánh thức cơi người trong ta
Đi trong thế giới ta bà
Ḷng bao nông nổi – bóng nḥa chân như.

Thèm gieo ngày cá tháng tư
Thả rong chữ nghĩa bỗng nhừ tay đau
Xếp từng viên sỏi kề nhau
Biết đâu hậu kiếp ngày sau tượng h́nh.

Lá reo khúc hát ân t́nh
Xanh trong ṿm lá bóng h́nh thuở nao
Ngày vui trẩy hội mưa rào
Dấu chân ngỡ lạc lối đào nguyên thôi.

Qua ḍng bến giác bờ vui
Khai kinh Pháp cú ngậm lời cổ thi
Cơi người một bước thiên di
Cánh chim bạt gió lấy ǵ t́m nhau?


2/4/2024

NGUYỄN AN B̀NH


 

~~oOo~~

 

 

art2all.net