NGUYỄN AN BNH

 

 

MA ĐIN ĐIỂN TRN SNG

 


Khi về mới biết
Nước đ trn đồng
Trn từng nhnh biếc
Hoa vng trổ bng.

Ma bng đin điển
Theo con nước về
Nhớ người con gi
Xưa bung tc thề.

Cnh đồng gi ht
Tắm mt ph sa
Mi cho khua nhẹ
Ướt o b ba.

Bơi xuồng hi đọt
Dặm bữa cơm chiều
Nghe mi bn dậy
Khi bếp buồn hiu.


*
Khi về mới biết
Mười năm cn g
Sng xưa tri miết
Sợ ai lỡ th.

Cn đy bến nước
Sng snh sng trăng
C trồi đớp bng
Một đời mưa giăng.

Người con gi ấy
Đ qua bến người
Đi qua ma cưới
Hẹn rồi - Đnh thi.

Ma bng đin điển
Đu biết chờ mong
Đến ma lại nở
Vng cả bến sng.


NGUYỄN AN BNH

 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vo tựa đề để nghe nhạc nền mp3:

 

MA ĐIN ĐIỂN TRN SNG

 

Thơ Nguyễn An Bnh

Nhạc Mộc Thing

 

 

art2all.net