NGUYỄN AN BNH
 

 

NHỚ MA C RA SNG


 


Lũ về đồng nước mnh mng
Mu son rng r xui dng nn nao
i chao đn c xn xao
Đem theo nỗi nhớ chnh chao đi bờ.

Hẹn nhau chết bởi cu h
Vừa tri vừa lớn bao giờ gặp nhau
Vo đồng ra bi đổi trao
Cu duyn nợ buộc kiếp no đợi mong.

Lũ đi c ngược ra đồng
Về sng xuống biển dặn lng ngui ngoai
Xin đừng bủa lưới quăng chi
Neo chi bến đậu tnh hoi trăm năm.

Chống so qua ci ph vn
Vng ơi đin điển gọi thầm tương tư
Chỉ cn một nửa đời hư
Đẩy thuyền mắc cạn lạc bờ hư khng.

Thương chi ma c ra sng
Bng chim tăm c ngược dng bỏ ta
Cạn lng trổ hạt ph sa
Mai sau nặng nợ c qua kiếp người.

 


20/9/2023
NGUYỄN AN BNH

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net