NGUYỄN AN B̀NH
 

 

Ở VƯỜN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG


 

Ai bảo đá vô ngôn
Giữa đất trời Yên Thế*
Thời gian có bào ṃn
Trước cảnh đời dâu bể?

Phơi căng bầu sữa mẹ
Gương mặt quá thiên thần
Nhiệm mầu từng nét khắc
Kỳ quan trong kỳ quan.

Cỏ hoa Vườn Kỷ Niệm**
Đợi ngày đá đơm bông
Ḥa B́nh và Hạnh Phúc
Hiện thực cùng hư không?

Đâu Nhà Nguyện T́nh Yêu***
Đền T́nh*** cùng lên tiếng
Người nhạc sĩ đăm chiêu
Trong rừng chiều lộng gió.

Ai bảo đá vô t́nh
Ḷng con người vốn bạc
Giữa đất trời tâm linh
Giàn đồng ca tượng hát?

Tỏa hương thơm thanh khiết
Tượng sống cùng tháng năm
Tài hoa người nghệ sĩ
Thành bến đổ tâm hồn.

 *Yên Thế: Tên đường đặt vườn tượng của NĐK Phạm Văn Hạng.
** Vườn Kỷ Niệm: tên vườn PVH dự định đặt cho khu vườn tượng
Đà Lạt của ḿnh.
*** Các dự án của NĐK Phạm Văn Hạng và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn thực hiện.

 


 

 

art2all.net