NGUYỄN AN BNH
 


 

QUA SNG HN

Người ở bờ đng nhớ bờ ty
Mưa giăng từng hạt nước sng đầy
Ln cầu gi tạt m sương trắng
Tri dạt tiếng cười một sớm mai.

Ai qua sng Hn ma gi chướng
M sao mắt nhớ lại long lanh
Nhịp cho khoan nhặt khua sng nước
Đi bờ lau sậy c cn xanh.

Người ở bờ ty nhớ bờ đng
Nhớ chi chiếc l lạc đi dng
Em sang sng thả cu h lại
Vương vấn my trời mu mắt trong.

Tin Sa bạc tc cn mong đợi
Hay tnh neo mi Ngũ Hnh Sơn
Cầu treo nối hai bờ thương nhớ
Để nỗi cch ngăn ha cầu vồng.

Tnh em o lụa phơi nắng mỏng
C giữ lng ti giữa bến qu
Hay như thuyền giấy tri ra biển
Chẳng hẹn cng ti buổi trở về.


24/12/2018 

art2all.net