NGUYỄN CH KHAM

 

CN LẠI

 

 

 


đm m lấy nỗi mong đầy
tnh chia mỗi giọng rượu say nửa hồn
đn khuya hắt vắng chao buồn
chợt im lắng tiếng khuất nguồn vẻ xưa
tm nhau qua mắt cơn mưa
nghe mờ xa ht bơ vơ ngọt ngo
cn bn nhau một buổi no
phố hun ht chảy mưa do do tun.


Nguyễn Ch Kham

 

 

 

art2all.net