NGUYỄN CH KHAM

 

 

 

SCH:

BIẾT NHAU TRN ĐƯỜNG CŨ

NẮNG LẠNH

NẮNG HỒNG PHƯƠNG NAM

HNH BNG CON TU

THNH PHỐ TUỔI TRẺ

TRĂNG ƠI THƠ ẤU MI

 

 

VĂN:

 

Biết nhau trn đường cũ

Chuyển ma

Khng đi xa nữa

Khu vườn trồng hoa

Một người cng chuyến đi

Mưa hạ ly hương

Nguyễn Tường Thiết, một niềm vui cn mi

Tưởng nhớ Thanh Tm Tuyền

Về trong l a

 

 

 

BI VIẾT LIN QUAN:

 

Bi viết bn lề một cuốn sch, "Trăng Ơi, Thơ Ấu Mi"  ( Nguyễn Quốc Trụ )

Nh văn Nguyễn Ch Kham v " Chuyến Tu Ngy Mai" ( L Đnh Cai )

"Trăng Ơi, Thơ Ấu Mi", truyện Nguyễn Ch Kham  ( Trần Don Nho )

Tựa cho "Chuyến Tu Ngy Mai" ( Thảo Trường )

 

 

 

art2all.net