Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

NỊNH VỢ TRẮNG TRỢN

NHÂN NGÀY T̀NH NHÂNSinh anh là mẹ là cha
cho anh phước huệ chỉ là em thôi

Anh đi anh đứng anh ngồi
anh mail anh chat anh cười vu vơ
anh vào face book thả thơ
ngó lui đă có người lơ đăng nh́n

Em ơi đừng cố giữ ǵn
nhà thơ bằng cách đi t́m bến sông
thả cho nhà hắn tang bồng
con chim cứ việc sổ lồng chui đi

Khi về năn nỉ nằn ń
em đứa hắn kư phong b́, rồi de

 

 

Nguyễn Hàn Chung