Nguyễn Hoàn Nguyên

 

NGÀN NĂM NÀO NGƯNG ĐỌNG

 

Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên
Nhạc Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát Dương Thái Dũng

 

 

 

Ngàn năm nào ngưng đọng

Mở kinh đọc vi vu
Khoác áo xuống lưng đồi
Hạt bụi bay trong nắng
Quốc độ đầu gậy tre

Dấu dép trên đồi xưa
Trôi mất theo xuân rồi
Gần hai ngàn năm tuổi
Thiền sư nay đă già
Hóa thân chàng thi sĩ

Ngôn ngữ chẳng là hoa
Nở ra trong tịch mịch
Ngôn ngữ dựng lời không
Thét gọi hồn sử lịch

Gần hai ngàn năm chẵn
Hay hơn bốn ngàn năm
Ngàn năm nào ngưng đọng
Em mĩm cười vô ưu.

Nguyễn Hoàn Nguyên 

 

 


art2all.net