Nguyễn Hoàn Nguyên


 

 

Bài Tháng NămTranh Anna Motrych
 


cây ṿng cành lá
hôn nhau
con đường bên dưới
không đau chân người
một khoảng trống
một góc đời
nghe chim vườn cũ
gọi trời
phôi pha


từ ngơ ngách
bước chân ra
rón rén
nhẹ gót
e nḥa hoang sơ
như ngày bóng nặng
đè thơ
thủ vai diễn xuất
tuồng hờ không chương
vết bùn
đủ để vấn vương
trao t́nh lau sậy
tha hương không ngờ
không ngóng bến
cũng t́m bờ
hôm qua núi lạnh
bây giờ b́nh nguyên


bây giờ
nắng tháng năm
nghiêng
xuyên qua mắt lá
soi miền trần gian
góc đời
phơi phới nụ vàng
tháng năm ai bảo
phai tàn thủy tiên

Nguyễn Hoàn Nguyên
Kampen, tháng năm - 2024

 

~~oOo~~

 


art2all.net