Nguyễn Hoàn Nguyên


 

 

Đón Xuân

 

 

 

Chiều Ɖông
 

Ngơ sau cổng trước chiều hôm
B́nh sinh đảo lộn giữa hồn trắng mây
Tuyết in vóc mẹ hao gầy
Gió nam phương giục rừng cây đổi mùa

 

Cảm Xuân


Treo cao áo mộng giữa ngày
Mở tung cửa ngắm cơi ngoài mênh mông
Chiều xua cây ngă về không
Em ơi trời đất một ḷng hay chưa

 

Ɖón Xuân


Mùa đông em hái cành đào
Ɖem trời với đất cặm vào hư không
Giữa pḥng ấm một nhành bông
Giữa ḷng em ấm một ṿng tử sinh

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

 


art2all.net