Nguyễn Hoàn Nguyên

 

EM BƯỚC XUỐNG CHÙA

 

Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên
Nhạc Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát Dương Thái Dũng

 

 

 

Em bước xuống chùaXuống chùa, tàn đóa hoa mai
Tàn con bướm lượn, tàn phai vóc ngà
Ni cô rất mực thật thà
Tán hoa tán cả sơn hà phất phơ
Đất xưa nay rất ơ hờ
Trời xưa cô độc vô bờ ni ơi
Tuy nhiên ni rất tuyệt vời
Dắt d́u quốc độ đùa chơi sá ǵ

Nguyễn Hoàn Nguyên 

 

 


art2all.net