Nguyễn Hoàn Nguyên


 

 

Gặp em Vô Thường

 


                         Ảnh: Rose Lam

Gặp em thấy lá trên rừng
Chiêm bao thấy mộng tỉnh bừng thấy mơ
Thơ thành ra thẩn vô bờ
Nhạc thành ra điệu ban sơ th́ thầm
Gặp em xướng bổng ca trầm
Nỗi đau thái cổ thư cầm hôm nay
Gặp em sương tuyết h́nh hài
Gặp bên tây giă biệt ngày bên đông
Gặp em đất khoác nâu ṣng
Gặp em trời cũng dốc ḷng đi tu
Gặp em đêm ngỡ mịt mù
Duỗi chân đất lạnh trăng thu chuyển mùa
Gặp em giây phút cười đùa
Mắt môi thoáng một tiếng khua luân hồi

Gặp em dâu bể lặng trôi
Nụ hoa cũng đă trao lời thiên thu


Nguyễn Hoàn Nguyên

 

 

~~oOo~~

 

Gặp em Vô Thường

 

Thơ : Nguyễn Hoàn Nguyên

Nhạc : Thảo Hồ

Ḥa âm : Sài G̣n thứ 7

Tiếng hát : Phương Thủy

 

 

 

 

 

 


art2all.net