Nguyên Lạc


 

CẮN ĐI NỖI NHỚ
.

"Em ơi cắn hộ anh buồn
Cắn luôn anh trái tim ṃn tả tơi" *
Cắn hồn phố lạ mưa rơi
Cắn anh nỗi nhớ một thời đã xa
.
Cắn anh tha thướt lụa là
Cắn anh gác trọ thật thà hiến dâng
Cắn bàn tay cắn gót chân
Cắn luôn vuông cổ xuống lần ngực thơm
.
Cắn anh hồn điếng trăm năm
Làm sao quên được thân trầm mê hương?
Mai về tìm lại cố nhân
Nơi đâu? Có chắc còn "hiền ma soeur"? **

Mưa chiều cắn nỗi hoài mơ
Cắn anh Đà Lạt sương mờ thông reo
Cắn anh ly biệt ngày nào
Dã quỳ không nở đúng mùa em ơi!
.
Nỗi buồn c̣n cắn nữa thôi?
Cắn đi Đà Lạt một thời yêu ai!
..........
* Thơ Trần Vấn Lệ
** Mượn Thơ Nguyền Tất Nhiên/ nhạc Phạm Duy
.
Nguyên Lạc


 

art2all.net