Nguyn Lạc


 

MƯỜI NĂM ĐẾM TRI ĐỜI

.
Ta ng̀i đ́m trái mù u
Đ́m lun thương nhớ xun thu rụng bùn
Người r̀i đã bỏ qu hương
10 năm hơi hướm còn vương đ́n giờ

10 năm ta ṽn đợi chờ
10 năm chắc đủ phi pha tình người?
10 năm ta ṽn m̀ ci
Ta ng̀i ta đ́m trái đời mù u

Đ́m lun tóc đỉm sương mù
Tình ta người có đ̀n bù đặng khng?
Rạch bùn ngày ṽn ngóng trng
Lặng lờ ln xúng tím bng lục bình

10 năm người ṽn bặt tin
10 năm vò võ ṃt mình ta mong
Mù u rụng trái bn sng
10 năm ta đ́m đ́m lun tủi s̀u

10 năm chắc cũng đủ lu
Đ̉ người qun ḿt tình nhau ṃt thời?
10 năm đủ héo ṃt đời
10 năm ta dõi bóng người chim bay

10 năm vẵn ḿi tình hoài
Trăm năm chắc ṽn ... Dù ai bạc tình!
.
Nguyn Lạc
 

 

 

art2all.net