Nguyên Lạc

 

 

MUỘN MÀNG

 

Thôi anh. t́nh đó muộn màng!
Em trao anh hết
rồi mang nỗi sầu!
Chắc ǵ tinh sẽ bền lâu
Cơn mưa tháng sáu. lệ rầu em cam!

Đây anh. thân xác ân cần!
Hăy yêu em nhé?
một lần cuồng si!
Ta rồi. t́nh sẽ biệt ly!
Yêu đi anh hỡi. chút ǵ nhớ nhau!
Mai kia. phố lạ xôn xao
Có người vẫn măi ...
đêm nào trao thân!

Mưa rơi nức nở. canh tàn
Đến chi ngày hỡi?
vội vàng t́nh ai!
Để cho nỗi tiếc thương dài
Muộn màng anh hở?
Chậm rồi t́nh em?!

Nguyên Lạc

 

 

art2all.net